مقاله آشنایی کامل با تنکنسن و کیجونسن

مقاله آشنایی کامل با تنکنسن و کیجونسن

 

 


«سیگنال ترکیبی»


 

زمانی که کیجنسن و تنکنسن ابرها را به سمت بالا بشکند، سیگنال خرید است. و بین این دو شکستن کیجنسن مهم تر است چرا که پریود (دوره زمانی) بیشتری را محاسبه می کند.

نکته کلی در مورد تنکنسن و کیجنسن

همیشه تنکنسن که در تنظیمات به نام (Conversion Line) را قرمز

و کیجنسن که در تنظیمات به نام (Base Line) را آبی کنید.

یک نکته به یاد ماندنی از تنکنسن و کیجنسن

برای اینکه بتوانیم تحلیل بهتری داشته باشیم تنکنسن را سگ شکاری و کیجنسن را شکارچی بدانید. و کندل ها نیز شکار است.

زمانی که کندل که شکار است به سمت بالا حرکت می کند سگ شکاری و شکارچی نیز آنها را دنبال می کنند. سگ شکاری(تنکنسن) دنبال کندل ها می رود و پا به پای کندل حرکت می کند و شکارچی(کیجنسن) چون نفس ندارد به سگ شکاری می گوید که تو برو و شکار را بگیر و به سمت من بیاور.

 

تنکنسن وکیجونسن

 

تنکنسن زمانی می تواند شکار را بگیرد که بیاید بالای کندل ها و شکار را به سمت شکارچی حرکت دهد. و شکارچی، شکار را در آغوش می گیرد.

 

عملکرد تنکنسن برای گرفتن شکار

 

زمانی روند صعودی و نزولی شما رو به اتمام است که حرکت شکارچی صاف و فلت شود.

زمانی که فاصله کیجنسن نسبت به تنکسن زیاد شد، نزولی را خواهیم داشت.

فاصله گرفتن تنکنسن از کیجنسن و رسیدن به روند نزولی

فرمول کیجنسن

بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت 26 دوره را جمع می کند (L.L+H.H) تقسیم بر دو می کند(میانگین گرفتن) و در همان لحظه نشان می دهد.

چون کیجنسن  26 کندل قبل را بررسی می کند و تنکنسن 9 دوره قبل را بررسی می کند باعث می شود که سرعت کمتری نسبت به تنکنسن را داشته باشد.

توضیح مهم:

زمانی که یک مربع 26 کندلی بکشیم پایین ترین  و بالاترین قیمت را حساب می کند.

ایچیموکو-پیشرفته.jpg

زمانی که یک کندل جلوتر را در نظر بگیریم ، پایین ترین قیمت رو به بالا حرکت می کند و همین باعث می شود که کیجنسن صعودی شود. و سه روز آینده اش فلت باشد چون پایین ترین قیمت ثابت می شود و بعد از آن سیر فلت خواهد بود، و یک پله بالاتر می آید.

 

ایچیموکو و سنکو اسپن ها

 

فرمول تنکنسن

بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت 9 دوره قبل را جمع می کند (L.L+H.H) و تقسیم بر دو می کند و در همان لحظه نشان می دهد.

توضیح بیشتر

بالاترین قیمت 9 کندل قبل و پایینترین قیمت 9 کندل قبل را حساب کنید  و به کندلهای وسط کاری نداشته باشید.

 

فرمول محاسبه تنکنسن

 

موینگ اوریج میانگین کل کندل های ما بین را حساب می کند ولی در تنکنسن فقط با دو کندل محاسبه  می شود. حال زمانی که روز بعد می شود کندل بالاترین و پایین ترین، همان قبلی است.و چون قیمت بالاترین و پایین ترین کندل تفاوتی نکرده است برای همین تنکنسن فلت می ماند.

 

تنکنسن در ابرهای ایچیموکو

 

زمانی که یک کندل جلوتر لحاظ شد و به دنبال پایین ترین قیمت جدید باشید، می بینید که یک پله صعود داشته است.

پس محدوده قیمت بالاتر می آید.

 

تنکنسن و استراتژی ایچیموکو و بالاتر رفتن محدوده قیمت

برای تشخیص اینکه روند تنکنسن افزایشی است یا کاهشی، باید مربع 9کندلی ملاحظه شود که پایین ترین قیمت می آید بالاتر یا خیر،  که در این صورت تنکنسن صعودی خواهد بود. و اگر بالاترین قیمت بیاید پایین تر روند نزولی خواهد بود؛ به همین شکل می توان پیش بینی کرد.

نکات سیگنال گیری

 1. کراس کیجنسن به وسیله تنکنسن رو به بالا سیگنال خرید و رو به پایین سیگنال فروش. برای فهمیدن انواع سیگنال خرید و فروش، باید به موقعیت کندل ها در ابر کومو توجه کرد. اگر بالای ابر کومو باشد قوی، اگر در ابر باشد متوسط و اگر زیر ابر باشد ضعیف است.
 2. زمانی که تنکسن و کیجنسن، ابرکومو را کراس رو به بالا داشته باشد. همیشه سعی کنید صبر کنید کیجنسن شما بشکند و زمانی که کیجنسن شکست، وارد پوزیشن خرید بشید.

نکته قلقی: زمانی که کراس  کرد ولی تا خرید زدید، قیمت نزولی شد؛ حتما دقت کنید که ابرکومو کجا قرار دارد.

 1. زمانی که کیجنسن و تنکنسن به وسیله کندل ها به سمت بالا شکسته شود، سیگنال خرید است و اگر رو به پایین بود سیگنال فروش است.

نکته: شکسته شدن کیجنسن به وسیله کندل ها به مراتب مهمتر از شکسته شدن تنکنسن است.

نکته قلقی: زمانی که کیجنسن رو به بالا و تنکنسن رو به پایین باشد، روند نزولی می شود.

اگر کندل ها نسبت به خط کیجنسن فاصله بیشتری داشته باشد اصلاح کم است و اگر فاصله کمتری داشته باشد اصلاح بیشتری خواهد داشت.

در تصویر زیر، کندل ها به کیجنسن و تنکنسن نزدیک است. و اصلاح بیشتری صورت گرفته است.

 

نزدیک بودن کندل ها به کیجنسن وتنگنسن

 

در اینجا کندل بالای کراس قرار گرفته، برای همین اصلاح زیادی صورت نگرفته است.

 

قرار گرفتن کندل بالای کراس

 

 1. فلت ها در ایچیموکو بسیار مهم است، همان طورکه ابرکومو خیلی مهم است، فلت شدن تنکنسن و کیجنسن نیزخیلی مهم است. به صورت کلی فلت هایی مهم تر است که پریود و دوره زمانی بیشتری را در برگیرید که در اینجا کیجنسن است.
 2. حرکت همزمان کیجنسن و تنکنسن با هم به یک طرف نشان از روند می دهد.

 

حرکت مشابه تنکنسن و کیجنسن

حرکت همزمان کیجنسن و تنکنسن

 

زمانی که باهم، همراه شد نشان می دهد که قرار است روند تغییر کند، در تصویر زیر هم کیجنسن و تنکنسن مانند هم حرکت می کند و در ادامه، تغییر مسیر داده است.

تغییر روند با حرکات مشابه تنکنسن و کیجنسن

 

 1. زمانی که یک دره توسط تنکنس ثبت  و بعد 17 یا 9 کندل بعد کیجنسن یک دره شبیه به تنکنسن ثبت کرد، نشان از تغییر روند دارد.

ثبت دره های مشابه تنکنسن و کیجنسن

 

در اینجا تنکنسن یک دره تشکیل داده و رو به بالا در حرکت است.

 

ثبت دره توسط تنکنسن و حرکت رو به بالا

 

و 17 کندل بعد کیجنسن یک دره تشکیل داده و رو به بالا

 

ثبت دره کیجنسن

 

 به صورت کلی شباهت دو خط روند خیلی به شما در فروش سهم یا خرید سهم به شما کمک می کند.

 1. زمانی که تنکنسن و کیجنسن روی هم بیافتد و به حالت فلت در بیاید یک مقاومت یا حمایت بتنی را درست می کند و نمی تواند این را بشکند.

 

تشکیل مقاومت بتنی کیجنسن و تنکنسن

 

اگر کیجنسن و تنکنسن رو به بالا روی هم قرار بگیرند به احتمال خیلی زیاد یک روند رو به رشد بالای 50 درصد خواهید داشت.

 

روی هم قرار گرفتن کیجنسن و تنکنسن به سمت بالا

 

هر چقدر این روی هم افتاده عمودی تر باشد، رشد بیشتری دارد.

هر چقدر این فاصله بین این دو کمترباشد روند پر قدرت تر است.

 

 1. سیگنال خریدی که در قله به ما داده می شود به آن شک کرد.

چند نکته قلقی در این سیگنال گیری:

 • زمانی که سنکواسپن a سنکو اسپن b را به سمت بالا می شکند باید دید در چه موقعیتی این اتفاق افتاده است. زمانی که 26 کندل به عقب می رویم، نباید کندل ها در اوج خودشون باشند.

 

سنکو اسپن ها و موقعیت آنها

 

 • باید 2 الی 3 کندل بالای مقاومت بدون لمس به مقاومت قرار بگیرد، این بدین معنی است که مقاومت شکسته شده است.

 

شرایط شکسته شدن مقاومت

 

در این مثال سه کندل بدون لمس خط مقاومت بسته شده و این نشان از شکسته شدن خط مقاومت دارد.

 • زمانی که روند رو به بالا کیجنسن به حالت فلت در آمد و تنکنسن هم فلت شد، این روند اصلاحی کوتاه مدت خواهد بود.

روند اصلاحی کوتاه مدت کیجنسن و تنکنسن

همین نکته های ریز است که به شما سود می رساند.

 • زمانی که روند نزولی است و در اینجا حرکت کیجنسن و تنکنسن به حالت فلت در می آید، این فلت شدن نشان از اتمام حرکت نزولی دارد.

 

اصلاح موقت نزولی به صعودی

 

 • زمانی که تنکنسن و کیجنسن با هم فلت می شوند، نشان از موقتی بودن روند فعلی است.

 

فلت شدن همزمان تنکنسن وکیجنسن

 

 • این نزول چون تنکنسن و کیجنسن، با هم فلت شدند، به این معنی است که می خواهد رشد کند.
 • زمانی که قیمت تنکنسن را رد می کند ولی به کیجنسن نمی تواند خودش را به کیجنسن برساند، بلکه کیجنسن دارد خودش رابه کندل می رساند. و این یعنی به قدری فشار خرید زیاد است که اجازه نمی دهد که فشار فروشی که بر روی قیمت است این قیمت را به کیجنسن بیاورد، زمانی که در یک اصلاح هستیم و کیجنسن رو به بالا حرکت میکند نشان از صعود است.

 

فشارفروش بر روی قیمت

 

فلت کیجنسن و تنکنسن، با همدیگر نشان از حمایت و موقتی بودن روند است.

 

حمایت تنکنسن و کیجنسن

 

 • زمانی که یک سهمی می خواهد اصلاح کند ولی کیجنسن سرش به سمت بالا در حرکت است نشان از موقتی بودن نزول است تا زمانی که کیجنسن و تنکنسن به همدیگر برسند.

 

موقتی بودن نزول به وسیله کیجنسن و تنکنسن


اشتراک در تلگرام

درباره نویسنده
Generic placeholder image
گروه بی نظیر
مدرس و تحلیلگر بازار سرمایه تحلیلگر بازار مالی فارکس تحلیلگر ارشد سایت یار سرمایه برگزاری بیش از صد دوره آموزشی تحلیل بورس و فارکس عضو تیم icf_market تنها ارائه دهنده سبک ولوم تریدینگ به زبان فارسی در دنیا

مطالب مشابه

معامله بلوکی چیست؟صفر تا صد معاملات بلوکی
معامله بلوکی چیست؟صفر تا صد معاملات بلوکی

صفر تا صد معاملات بلوکی و سیگنال آن

اختیارمعامله ها و افزایش سرمایه سهم پایه
اختیارمعامله ها و افزایش سرمایه سهم پایه

قبل از بسته شدن سهم به فکر قرارداد اختیارمعامله باشید

دلتا هجینگ
دلتا هجینگ

تعداد سهام را با عدد دلتا هماهنگ کنید تا ضرر خود را پوشش دهید

اهرم اختیارمعامله و اهرم فارکس
اهرم اختیارمعامله و اهرم فارکس

تفاوت اهرم در فارکس و اختیارمعامله را بیاموزید

آربیتراژ در اختیارمعامله چیست؟
آربیتراژ در اختیارمعامله چیست؟

درک درست آربیتراژ در اختیارمعامله را بیاموزید

تفاوت اختیارمعامله و بازار آتی
تفاوت اختیارمعامله و بازار آتی

اختیارمعامله بازاری اختیاری است بخلاف بازار آتی

تعداد دیدگاه ها :
دیدگاه خود را بنویسید

برای ارسال دیدگاه وارد حساب کاربری شوید

دسته بندی مطالب

دوره های آموزشی
نظرات دانشجویان