مقالات

نکات مهم در آموزش های استاد بیات را به همراه توضیح های روان برای استفاده شما عزیزان بارگزاری شده است  

ایچیموکو بهترین ابزار برای تحلیل تکنیکال به صورت رایگان در اختیار شما قرار داده شده است از آن نهایت استفاده را ببرید