خط روند چیست؟

خط روند چیست؟

روند به معنی کندلهای قیمتی پشت سر هم است که به سمت بالا یا پایین یا خنثی در حال حرکت هستند و یک روند رو به وجود میاورند که با کشیدن خطی روی این کندلهای نمودار و اتصال آنها به هم خط روند به وجود خواهد آمده که در تصویر زیر به انواع خط روند اشاره شده است که انواع خط روند عبارت است از خط روند صعودی ، خط روند نزولی ، خط روند خنثی

خط روند و انواع آن

 

چگونه خط روند بکشیم؟

  • برای کشیدن خط روند صعودی باید کفها را بهم متصل کرد
  • برای کشیدن خط روند نزولی باید سقفها را بهم متصل کرد 
  • برای کشیدن خط روند خنثی هم کف وهم سقف را باید متصل کرد.

 

رسم خط روند

خط روند معتبر چه ویژگی هایی دارد؟

هر چه تعداد برخورد قله ها و کفها به خط روند بیشتر باشد اعتبار آن خط روند هم بیشتر خواهد شد چرا که کندلها بارها نسبت به شکست خط روند اقدام کرده اند ولی هر بار ناموفق بوده اند و این خود نشانگر این است که خط روند اعتبار بالایی دارد.

خط روند چه فایده ای دارد؟

  • از خط روند میتوان به عنوان حمایت و مقاومت استفاده کرد
  • از خط روند میتوان به عنوان حد سود و حد ضرر استفاده کرد
  • از خط روند میتوان اندازه سود و زیان را مشخص کرد
  • از خط روند میتوان نوسانگیری کرد
  • شکست خط روند به معنی قدرت روند قبلی است و نشانه ادامه دار بودن روند قبلی مثلا اگه در حالت نزول کندل ها به خط روند حمایتی برسند و این خط روند را بشکنند این به این معنی است که روند نزولی ادامه دار خواهد بود.