حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال 

به نقاط و محدوده مهم در نمودار هر سهم حمایت و مقاومت گفته میشود یعنی برخی قیمتها سخت شکسته میشوند و اگر شکسته شوند روند بعد از شکست آنها بسیار قوی خواهد بود و ادامه دار است.

این قیمت ها که مهم هستند و خریداران و فروشندگان به سادگی در این قیمت حاضر به کوتاه آمدن نیستند متواند در سقف یا کف نمودار ایجاد شود و به دو نوع حمایت و مقاومت تبدیل شود.

 

 مفهوم حمایت در تحلیل تکنیکال

وقتی کندل ها شروع به ریزش کنند و نزول داشته باشند و پس از چندی ریزش به قیمت مهم در نمودار نزدیک شوند، حال این فروشندگان هستند که راضی نیستند سهم خود را کمتر از این قیمت مهم و حساس پایین تر بفروشند و به همین دلیل این نقطه به عنوان حمایت و قیمت حمایتی سهم شناسایی میشود چرا که در مقابل نزول سهم حمایت کرده و اجازه کمتر شدن قیمت سهم را نداده است پس این قیمت را باید نقطه حمایت نامید.

مفهوم خط حمایت

حال اگر این نقطه حمایت با یک خطی در نمودار به نقاط حمایتی دیگر در نمودار وصل شود خط حمایت را به وجود خواهد آورد یعنی این خط وصل شده بین نقاط حمایتی خود به عنوان محدوده حمایتی شناسایی شده است و خط حمایت نامیده میشود.

مفهوم مقاومت در تحلیل تکنیکال

وقتی نمودار سهم و کندل ها مدتی در حال رشد و صعود باشند و پس از چندی صعود متوقف میشوند و به یک قیمت و نقطه مهم و حساس میرسند که خریداران حاضر نیستند بیش از این قیمت و بالاتر از این محدوده خرید کنند که به این نقطه مقاومت میگویند یعنی خریداران مقاومت کرده اند که بیش از این اجازه صعود به سهم دهند و خریدی انجام نداده اند و پس از این نقطه مقاومتی قیمت سهم شروع به کم شدن میکند چرا که فروشندگان حاضر میشوند به کمتر از قیمت مقاومت سهم را معامله کنند و نزول سهم یا روند خنثی در سهم شروع میشود.

مفهوم خط مقاومت

با اتصال جند نقطه مقاومتی مختلف و تشکیل یک محدوده  خطی به نام خط مقاومت تشکیل میشود که کندل ها معمولا در برخورد با این خط واکنش نشان میدهند و سخت متوانند این خط را بشکنند ولی اگر بشکنند صعود یا نزول سنگینی اتفاق خواهد افتاد