اندیکاتورها

اندیکاتور ابزاری است برای انجام تحلیل تکنیکال که یک تحلیلگر بنا بر استراتژی خود از تعدادی از این اندیکاتورها استفاده میکند 

در این بخش شما را با برخی از مهم ترین انواع اندیکاتور آشنا خواهیم کرد.