بورس چیست؟

اگر قصد سرمایه گذاری در بورس را دارید ولی آشنایی با این بازار ندارید این مقاله و ویدئو ها میتوانند به شما از ابتدای افتتاح حساب تا تحلیل بازار مرحله به مرحله کمک شایانی بکنند ، پس به هیچ عنوان این مطالب را از دست نداده و حتما به ترتیب مشاهده کنید.