هنر کندل خوانی

به آموزش ستون تحلیلگری ، یعنی هنر کندل خوانی خوش آمدید...

در این بخش با بیش از بیست ویدئو آموزشی و چندین مقاله جامع به آموزش مهمترین مسئله در تحلیلگری ، یعنی الگوشناسی توسط شمع های ژاپنی خواهیم پرداخت.

پیشنهاد میکنم اگر قصد حرفه ای شدن در تحلیلگری را دارید حتما این آموزش ها را با دقت مشاهده کرده و با ایچیموکو ترکیب کنید.

برایتان بهترین ها را آرزومندیم، موفق باشید.