هنر کندل خوانی

حتما این مقاله را تا انتها با من همراه باشید که نکات جدیدی را قرار است به شما انتقال دهیم.
در این مطلب آموزشی به علت استفاده عموم از کندل های شمعی میپردازیم و الگوهای مهم آن را هم عرض میکنیم که میتوانید از آنها در انواع نمودارها، مانند فارکس،ارزهای دیجیتال و بورس استفاده کنید.