درباره دیده‌بان


اعمال نوسانگیری فروش بی نظیر استراتژی‌های اختیار معامله ماشین حساب بلک‌ شولز دوره رایگان اختیار معامله دوره پیشرفته اختیارمعامله
نماد قیمت اعمال قیمت سهم پایه وضعیت قرارداد مانده تا سر رسید ارزش معاملات حجم معاملات موقعیت های باز قیمت آخرین معامله درصد آخرین معامله قیمت پایانی درصد پایانی تمام شده درصد سر به سری خرید بلک شولز پیشنهاد فروشنده تا بلک شولز اهرم تقریبی وجه تضمین دلتا تتا تعداد معاملات اهرم با دلتا پیشنهاد خریدار تا بلک شولز درصد نوسان پذیری درصد بازدهی مورد انتظار اولویت

توضیحات